В лабораториите на ВЕМО 99 работят отлично обучени учени и техници с дългогодишни знания и опит в индустрията. Наличието на високотехнологично лабораторно оборудване позволява точни анализи и тестване. По този начин можем да осигурим анализи на ензимната активност за широк спектър от продукти, пазари и индустрии.

Ензимите са от решаващо значение за фуражните и хранителни добавки. Употребата им като подобрители на храносмилането и метаболизма е широко разпространена в различни области на приложение.

Тъй като ензимите са биоактивни молекули, те са силно чувствителни към производствени процеси, като температура, гранулиране, влага и др. Поради тази причина е важно да се измери реалната ензимна активност както в суровините, така и в крайните продукти. Освен това, тъй като ензимите са биологични продукти, тяхната активност може да намалее с времето и условията на съхранение, което означава, че е от решаващо значение да се разработят стандартизирани методи за техния анализ и валидиране. Също така е много важно да се гарантира, че анализите на ензимната активност се провеждат в съответствие с оптималните работни условия за всеки продукт като рН, температура, кофактори, субстрати и др.

С повече от 20 години опит във формулирането и производството на активни ензими, екипът ни има богат опит с редица методи за анализ на ензимна активност, осигуряващи високото качество на фуражните добавки и ензимите за хранителна промишленост на ВЕМО. Благодарение на нашия професионален опит и знания в областта, предоставяме решаващата лабораторна подкрепа, от която имате нужда, за да можете да ръководите своя бизнес и да постигнете своите научноизследователски и развойни цели.
Специалистите на ВЕМО са уверени в предоставянето на комплексни услуги за изследване на ензими. Ние предлагаме универсални методи за тестване на ензимната активност и различни видове ензими могат да бъдат изследвани по ваш избор и желание.

Ензимни анализи по заявка

 • Неутрална протеаза

  Хидролиза на казеин при pH 7,0 и 30°C (СПЕКТРОСКОПИЯ ОТ UV-VIS)

 • Неутрална протеаза

  Хидролиза на казеин при pH 7,0 и 37°C (спектроскопия от UV-VIS)

 • Кисела протеаза

  Хидролиза на казеин при pH 2,6 и 30°C (СПЕКТРОСКОПИЯ ОТ UV-VIS)

 • Протеаза HUT

  Хидролиза на хемоглобин при pH 4,7 и 40 °C (UV-VIS спектроскопия)

 • β-глюканаза

  Хидролиза на β-глюкан при pH 6,8 и 45°C (UV-VIS спектроскопия)

 • Целулаза

  Хидролиза на Na-CMC (карбоксиметил целулоза- натриева сол) в pH 5,0 и 50°C (UV-VIS спектроскопия)

 • α-Галактозидаза

  Хидролиза на p-nitrophenyl-α-D-galactopyranoside при рН 5,5 и 37°C (UV-VIS спектроскопия)

 • Ксиланаза

  Хидролиза на AZCL-wheat arabinoxylan при рН 4,7 и 40 °C (UV-VIS спектроскопия)

 • Ксиланаза

  Хидролиза на AZCL-wheat arabinoxylan при рН 4,7 и 50 °C (UV-VIS спектроскопия)

 • Ксиланаза BXU

  Хидролиза на birch xylan при рН 5.3 и 50°C (UV-VIS спектроскопия)

 • Фитаза PPU

  Хидролиза на sodium phytate при рН 5,0 и 37°C (ВЕ VIS спектроскопия)

 • Фитаза FTU

  Хидролиза на sodium phytate @ рН 5,5 и 37°C (ВЕ VIS спектроскопия)

 • Мананаза

  Хидролиза на AZCL-galactomannan при pH 4,0 и 40°C (UV-VIS спектроскопия)

 • Липаза FIP

  Хидролиза на olive oil при рН 7,0 и 37°C (UV-VIS спектроскопия)

 • Фосфолипаза

  Хидролиза на L-α-phosphatidylcholine при рН 7,0 и 37°C (UV-VIS спектроскопия)

 • Бактериална амилаза

  Хидролиза на soluble starch при pH 6.0 и 30°C (UV-VIS спектроскопия)

 • Фунгална амилаза

  Хидролиза на soluble starch при pH 4.7 и 30 °C (UV-VIS спектроскопия)

 • Фунгална амилаза

  Хидролиза на soluble starch при pH 4.7 и 30 °C (UV-VIS спектроскопия)

Цени

Консултация и анализ (за всички проби, предоставени от клиенти на ВЕМО)

Безплатно!

Анализ на ензимната активност от списъка по-горе, в зависимост от вида

76-156 ЕВРО

Нашата апаратура

 • UltiMate 3000 HPLC (Thermo Scientific) – Високоефективната течна хроматография се счита за един от най-мощните инструменти в аналитичната химия, използвани за разделяне, идентифициране и количествено определяне на съединения в различни материали. Прилагаме тази техника за идентифициране и количествено определяне на голямо разнообразие от вещества, съдържащи се в суровини, като растителни продукти, екстракти и хранителни добавки, тестване за концентрация на активни съставки и чистота;
 • Spectramax 190 Microplate Reader (Molecular Devices) – За определяне на ензимната активност, при измерване на абсорбцията, флуоресценция, луминесценция; откриване на хлорамфеникол в ензимите
 • LAMBDA 365 Spectrophotometer UV Express – Нашата лаборатория използва UV / VIS спектроскопия за измерване на ензимна кинетика, анализ на разтворители, количествено определяне на ДНК и протеини, съответствие с метода USP. Тя се използва за количествено определяне на органични съединения в натурални продукти и хранителни добавки. Режими на работа: фотометричен, спектрален, количествен, кинетичен, многокомпонентен режим – за количествено определяне до 8 компонента наведнъж;
 • Сушилня Kenton GX-40/70/130 – Използва се при сушене, стерилизация, термостатно съхранение, топлинна обработка и други области;
 • Измервателни уреди pH – 913 Metrohm; PHM – 80/82 (Радиометър A/C);
 • рН Електроди – Електрод, Комбиниран електрод ;
 • Table Top Centrifuge TDL-40B;
 • HY-200 Лабораторен анализ на размера на частиците – Отделяне на частици с размери от 1.18 мм до 0.125 мм видими с просто човешко око, което позволява точно пробовземане и анализиране на различни материали;
 • Влагоанализатор METTLER TOLEDO HE73 – За определяне на съдържанието на влага в голямо разнообразие от продукти за поддържане на качеството и осигуряване на оптимален срок на годност. Халогенен нагревател с температурен диапазон 50 – 200oС. Точност на резултата – 0.01 %;
 • Екологична тестова камера KG-150 – За изследвания за устойчивост на продукта и климатични изпитвания, генериране на изключителен контрол и равномерност на температурата и влажността;
 • Устройство за измерване на плътност BT-301 – За определяне плътност на насипни продукти. Инструментът е в съответствие с националните стандарти GB / T21354-2008 и USP;
 • Прецизни везни METTLER TOLEDO ME2002T – 2200 g капацитет, 0.01 г четливост;
 • Аналитична везна METTLER TOLEDO ME204T – капацитет 220 g, 0.1 mg четливост;
 • Лабораторна вакуум помпа (KFN LABOPORT®) – Филтърна мрежа 0.45 μm и диаметър 47 мм;