Седалище на централното управление

Производство на хранителни добавки

Лаборатория

Промишлено производство

Научноизследователска и развойна дейност

Усмивки от Продажби и Маркетинг