ВЕМО 99 ООД разполага с висококвалифицирани учени и лаборанти, които ви предоставят решаващата лабораторна подкрепа, от която имате нужда, за да можете да ръководите своя бизнес и да постигнете своите научноизследователски и развойни цели. Ние анализираме голямо разнообразие от биологични проби от суровини до крайни продукти. За тази цел разработваме и валидираме методи за екстрахиране, количествено определяне и анализ според най-новите световни принципи. Наличието на високотехнологично лабораторно оборудване позволява точни анализи и тестване за качество, количество на активни съставки, чистота и активност на вашите продукти.

С повече от 20 години опит в областта на производството на растителни и ензимни продукти, ние имаме експертни познания и натрупан опит, които ни помагат да знаем кога и как да приложим подходящото знание, като по този начин ви помагаме да постигате целите си.

Аналитични услуги, които предоставяме

 • Ензимни анализи

  изпитване и консултации

 • Изпитване за стабилност

  в различни климатични условия (ICH, ongoing)

 • Микробиологично изследване

 • Физико-химични изпитвания

 • Контрол на качеството на активните вещества

  крайни продукти или на продукти в насипно състояние

 • Валидиране и потвърждаване на валидността

  аналитични методи

Оборудване, с което разполагаме

 • UltiMate 3000 HPLC (Thermo Scientific) – Високоефективната течна хроматография се счита за един от най-мощните инструменти в аналитичната химия, използвани за разделяне, идентифициране и количествено определяне на съединения в различни материали. Прилагаме тази техника за идентифициране и количествено определяне на голямо разнообразие от вещества съдържащи се в суровини, като растителни продукти, екстракти и хранителни добавки, тестване за концентрация на активни съставки и чистота;
 • Spectramax 190 Microplate Reader (Molecular Devices) – За определяне на ензимната активност, при измерване на абсорбцията, флуоресценция, луминесценция; откриване на хлорамфеникол в ензимите
 • LAMBDA 365 Spectrophotometer UV Express – Нашата лаборатория използва UV / VIS спектроскопия за измерване на ензимна кинетика, анализ на разтворители, количествено определяне на ДНК и протеини, съответствие с метода USP. Тя се използва за количествено определяне на органични съединения в естествени продукти и хранителни добавки. Режими на работа: фотометричен, спектрален, количествен, кинетичен, многокомпонентен режим – за количествено определяне до 8 компонента наведнъж;
 • Сушилня Kenton GX-40/70/130 – Използва се при сушене, стерилизация, термостатно съхранение, топлинна обработка и други области;
 • Измервателни уреди pH – 913 Metrohm; PHM – 80/82 (Радиометър A/C);
 • рН Електроди – Електрод, Комбиниран електрод вискоза;
 • Table Top Centrifuge TDL-40B;
 • HY-200 Лабораторен анализ на размера на частиците – Отделяне на частици с размери от 1.18 мм до 0.125 мм видими с просто човешко око, което позволява точно пробовземане и анализиране на различни материали;
 • Влагоанализатор METTLER TOLEDO HE73 – За определяне на съдържанието на влага в голямо разнообразие от продукти за поддържане на качеството и осигуряване на оптимален срок на годност. Халогенен нагревател с температурен диапазон 50 – 200oС. Точност на резултата – 0.01 %;
 • Екологична тестова камера KG-150 – За изследвания за устойчивост на продукта и климатични изпитвания, генериране на изключителен контрол и равномерност на температурата и влажността;
 • Устройство за имзмерване на плътност BT-301 – За определяне на насипни прахообразна плътност. Инструментът е в съответствие с националните стандарти GB / T21354-2008 и USP;
 • Прецизни везни METTLER TOLEDO ME2002T – 2200 g капацитет, 0.01 г четливост;
 • Аналитична везна METTLER TOLEDO ME204T – капацитет 220 g, 0.1 mg четливост;
 • Лабораторна вакуум помпа (KFN LABOPORT®) – Филтърна мрежа 0.45 μm и диаметър 47 мм;