Cotinus_coggygria_vemo_vemoherb_herb

Характеристики на растението Cotinus coggygria Scop.

Растението Cotinus coggygria Scop. (Смрадлика) представлява висок храст от семейство Anacardiaceae, с пристъблени тъмно зелени, с восъчен блясък листа, разпространен по сухи и каменливи места, из храсталаци и светли дъбови гори, навсякъде в по-топлите части на страната. Съдържа дъбилни вещества, около 20% галотанини, флавоноидни съединения и някои органични киселини.
В народната медицина отвара от смрадлика външно се използва за лечение на гнойни рани по кожата и катари от различен произход, а вътрешно при рани по лигавиците и чревни разстройства. Основното активно вещество в растението са танините – нееднородна химична група съединения с общото свойство, че предизвикват коагулация на белтъчните вещества, като се свързват необратимо с тях. Това свойство се проявява в адстрингентното и антисептично действие на продуктите от растението.

 • СУХ ЕКСТРАКТ

  от листната маса на растението Cotinus coggygria (Смрадлика).

 • Външен вид

  Светло кафяв до кафяв аморфен прах, със специфичен аромат.

 • Съдържание на активни вещества

  Полифеноли, изчислени като катехин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 30.0
  Танини, изчислени като танин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 32.0
  Флавоноиди, изчислени като апигенин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 15.0
  Флавоноиди, изчислени като кварцетин, на сухо вещество, %, не по-малко от: 2.0

 • Методи за контрол

  Качеството на продукта се контролира съгласно Фирмена документация, където са включени методите на анализ и тяхното валидиране по отношение на линейност и повторимост.

 • Срок на годност

  3 (три) години от датата на производство.

 • Условия на съхранение

  Да се съхранява на сухи и хладни места, далече от пряка слънчева светлина.

 • Стандартна опаковка

  Cotinus coggygria (Смрадлика) екстракт се предлага в 10 кг полиетиленова торба, поставена в кашон.

 • Приложение

  Използва се самостоятелно, или в комбинация с други растителни екстракти при производство на хранителни и фуражни добавки.