Европейски фонд за регионално развитие

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец февруари 2016 г. ВЕМО 99 ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Подобряване на производствения капацитет във ВЕМО 99 ООД ”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014‐2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Read more
Brazil_flag_flying_vemo_vemocorp

ВЕМО 99 стъпва на фармацевтичния пазар в Бразилия

ВЕМО 99 е успешно одитиран от една от най-големите фармацевтични компании в Бразилия. Бразилската фармацевтична компания стартира пускане на пазара на ново лекарство на базата на български екстракт от Tribulus Terrestris.

Read more
Vemo_Vemocorp_Vemoherb_Certifications

Политика за качество и безопасност

Ръководството на ВЕМО 99 ООД съзнава, че съществуването на дружеството, неговата стабилност и просперитет зависят изцяло от неговите клиенти и затова дружеството е в непрекъснато развитие по отношение на степента на качеството и асортимента на произвежданите продукти, които предлага на своите клиенти и партньори.

Read more
corporate_analisys

Kosher сертификация

През септември 2019 г. ВЕМО 99 ООД се сертифицира успешно повторно в съответствие със стандарта Kosher, което потвърждава, че нашите висококачествени продукти са в съответствие със строгите хранителни стандарти на еврейските закони за хранене.

Read more
corporate_meeting_busines

Колко е важна GMP сертификацията?

LRQA успешно сертифицира Vemo 99 Ltd. (първата компания в България) според стандарта GMP + B3 (2007). GMP + B3 е стандарт за добри производствени практики за фуражни добавки. Поздравления за успешното сертифициране на Vemo 99 Ltd., което ще даде възможност на компанията да завладее нови пазари.

Read more
vemoherb_business_stamp

FDA инспекция във ВЕМО

Администрацията за храните и лекарствените средства на Съединените щати (FDA) е Федерална агенция, която контролира и извършва инспекция на производителите на хранителни добавки по целия свят, включително и на тези, които произвеждат както активни съставки и суровини, така и на крайните продукти. Контролът следва специфични регулаторни механизми и се осъществява от висококвалифициран персонал на FDA.

Read more